Tenisový turnaj smíšených dvojicZveme Vás na tradiční turnaj a to v sobotu 8.6.2013 od 9,00 hod. ve sportovním areálu obce. Přihlášky na tel|:606/886290.
Občerstvení zajištěno.


Footer_04[2].jpg