Sledujte nás na facebooku

 


 

 

 

 

                                       Kanalizační přípojky vlastníků nemovitosti,

pravidla pro napojení do systému a podpora obce.
Upozornění pro žadatele o dotaci na kanalizační šachtu
Příspěvek se proplácí pouze na šachtu DN800
 
 
 
  

 

Žádost o příspěvek na kanalizační šachtu při projektu odkanalizování  (viz.příloha) 

si může podat pouze občan přihlášen k trvalému pobytu v obci Hrdlořezy 

Žádost o příspěvek na kanalizační šachtu při projektu odkanalizování obce Hrdlořezy (1).docx 

 

 

 

Sociální poradenství a potravinová pomoc

202105051737.pdf