Sledujte nás na facebooku

 


 

 

 brus..jpg
 

Oznámení o změně ceny 2023 vodné

Oznámení o změně ceny 2023 vodné.pdf

 

 

Obec Hrdlořezy na uctění památky p. Tarantíka, nechala zhotovit pamětní desku a dohodla se s vlastníkem benzínové čerpací stanice Hrdlořezy o její umístění. V těchto místech stávala usedlost, ve které se 27. 4. 1911 narodil pan Václav Tarantík, který během druhé světové války bojoval jako jeden z prvních Čechoslováků u 1. české bombardovací peruti v Anglií. Dne 13.7. 1944 se rotmistr Václav Tarantík  během hlídkového letu nad Atlantikem stal obětí svého poslání. Položil svůj život v boji proti nepříteli jako statečný obhájce našich ideálů a svobody.  Čest jeho památce

20221018_101045.jpg     20221018_101058.jpg

 

 

Dne 19. října 2022 se uskutečnilo ustavující veřejné zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce.
               Proběhla volba starosty a místostarosty obce na období 2022 - 2026
        Zvoleni - starosta obce p. Petr Hejl
                                           místostarosta obce p. Tomáš Prášek
 

 

 

 

 

 Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci Hrdlořezy

Stanovisko DI MB.pdf

S3811 Hrdlořezy MK úplná 1 sig..pdf 

S3812 Hrdlořezy MK úplná 2 sig..pdf

 

Obec představuje projekt Modernizace parku za kapličkou. Projekt je připravený k realizaci s vydaným stavebním povolením.
Záměr obce je vybudovat centrum setkávání, kde se mohou scházet všechny generace a realizovat kulturní akce, se zachováním dostatečných zelených ploch. 
 
park 1.jpg park.jpg

  

 

Kanalizační přípojky vlastníků nemovitosti,
pravidla pro napojení do systému a podpora obce.
Upozornění pro žadatele o dotaci na kanalizační šachtu
Příspěvek se proplácí pouze na šachtu DN800
 
 
 
 
 
 

 

Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY a dalších dodavatelů energie

   Manuál pro spolupracující organizace pro pomoc těmto zákazníkům

ERÚ - informace a manuál pro místní samosprávy.docx

  

  

Obec Hrdlořezy zveřejňuje možnost kontaktů na výkopové a zemní práce na zhotovení přípojek pro občany obce

  1. Firma - Zemní práce Kotrmanová

              Petr Kotrman – tel. 777 351 847

              email: kotrmanovi@seznam.cz

 

  1. Firma - MTM stavební – Martin Zeman – 774 113 216

               mtm.stavebni@gmail.com

  

  

Průběžná monitorovací zpráva Odkanalizování obcí v povodí Jizery za období 03. - 05. 2021

3MZ_SpS_Jizera_03_05_2021_final_podpis_SpS.pdf

 

 

  

 

Žádost o příspěvek na kanalizační šachtu při projektu odkanalizování  (viz.příloha) 

si může podat pouze občan přihlášen k trvalému pobytu v obci Hrdlořezy 

Žádost o příspěvek na kanalizační šachtu při projektu odkanalizování obce Hrdlořezy (1).docx 

 

 

 

Sociální poradenství a potravinová pomoc

202105051737.pdf 

 

 
  
 
ODKANALIZOVÁNÍ  OBCÍ v povodí Jizery