Sledujte nás na facebooku

Vyhledat v textu

 

Úřední deska

13. 9. 2022

- publikováno

6. 9. 2022

- publikováno

zobrazit všechny záznamy

 

 

Informace ohledně možnosti volit pokud jste nemocní COVID-19

 

Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace.

V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky. Izolace totiž spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.

V případě nejasností si u svého lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena. V podrobnostech k procesu nařizování izolací je třeba se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

 

 

Obec představuje projekt Modernizace parku za kapličkou. Projekt je připravený k realizaci s vydaným stavebním povolením.
Záměr obce je vybudovat centrum setkávání, kde se mohou scházet všechny generace a realizovat kulturní akce, se zachováním dostatečných zelených ploch. 
 
park 1.jpg park.jpg

 

Zlatý hattrick dokázala v hasičském sportu, skupina sportovních hasičů obce, pod vedením Jaroslava Čermáka.
Své vítězné tažení zahájily na soutěži v Bechově 6.srpna, další vítězství přidali na soutěži v Bakově nad Jizerou 27.srpna
a zatím poslední vítězství dosáhli na soutěži pořádající SDH Židněves a SDH Březno  dne 3.září. 
Velký dík za vynikající reprezentaci obce Hrdlořezy patří celému kolektivu sportovních hasičů ve složení  - Josef Tomeš, 
Ladislav Štěpánek, Jan Špringl, Ondřej Burianek, Matěj Špringl, Tomáš Hofmann, Michal Čermák, a Ladislav Bernard (strojník)
1.jpg2.jpg
 
 
 

cvičení.jpg

 

 

 

Kanalizační přípojky vlastníků nemovitosti,
pravidla pro napojení do systému a podpora obce.
 
 
 
 
 
 

 

Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY a dalších dodavatelů energie

   Manuál pro spolupracující organizace pro pomoc těmto zákazníkům

ERÚ - informace a manuál pro místní samosprávy.docx

  

  

Obec Hrdlořezy zveřejňuje možnost kontaktů na výkopové a zemní práce na zhotovení přípojek pro občany obce

  1. Firma - Zemní práce Kotrmanová

              Petr Kotrman – tel. 777 351 847

              email: kotrmanovi@seznam.cz

 

  1. Firma - MTM stavební – Martin Zeman – 774 113 216

               mtm.stavebni@gmail.com

  

  

Průběžná monitorovací zpráva Odkanalizování obcí v povodí Jizery za období 03. - 05. 2021

3MZ_SpS_Jizera_03_05_2021_final_podpis_SpS.pdf

 

 

  

 

Žádost o příspěvek na kanalizační šachtu při projektu odkanalizování  (viz.příloha) 

si může podat pouze občan přihlášen k trvalému pobytu v obci Hrdlořezy 

Žádost o příspěvek na kanalizační šachtu při projektu odkanalizování obce Hrdlořezy (1).docx 

 

 

 

Sociální poradenství a potravinová pomoc

202105051737.pdf 

 

 
  
 
ODKANALIZOVÁNÍ  OBCÍ v povodí Jizery