Sledujte nás na facebooku
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obec.zav. vyhl.Hrdlořezy o mist.popl.pdf 2023
Obec.zav. vyhl. Hrdlořezy odpad hosp.pdf 2023
obecně záv. vyhl. stan. obec systému odp. hospodarstvi.pdf 2021
obecně záv. vyhl o místním poplatku systém od.pdf 2021
Obecně závazná vyhláška - č.1/2019 2019
Obecně závazná vyhláška - č.2/2019 2019
Obecně závazná vyhláška 3-2019 (2).pdf 2019
Obecně závazná vyhláška c. 4-2019.pdf 2019
Obecně závazná vyhláška c. 5-2019.pdf 2019
Obecně závazná vyhláška c. 6-2019.pdf 2019

Mapky - kontejnerová stanoviště

 

2019