Sledujte nás na facebooku
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Stavby v obci

Investice na rok 2023 – Obnova části místní komunikace, včetně zatrubnění a odvodnění s vybudováním parkovacích zálivů

obr..jpg

 Stavby v obci

První velký projekt roku 2018 byl zahájen, hasičská zbrojnice – zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí a oprava kapličky je finančně pro rok 2018 nejnáročnější stavbou obce. V úterý 15. 5. 2018 bylo staveniště předáno  f. SPIDERS, s.r.o. z Liberce která na základě výběrového řízení byla vybrána s cenou 1 290 275,-Kč bez DPH. Projekt je finančně podpořen operačním programem Ministerstva životního prostředí ve výši 471 273,31Kč ( foto zahájení stavby přílohou )

 Kaplička   Kaplička   KapličkaKaplička   Kaplička   Kaplička

Projekt ,, Výstupní autobusová zastávka v obci Hrdlořezy" stavba autobusové zastávky sloužící pro výstup ( MHD) je umístěna před domem č.p. 45. Záliv pro zajíždění autobusů mimo místní komunikaci je v místě zastavení široký 2,75m a celková délka zálivu je 25m.Záliv pro zajíždění autobusů je s povrchem z betonové zámkové dlažby, plocha je ohraničena betonovými obrubníky s přístupem ke stávajícímu chodníku. Realizace projektu umožní lidem, především chodcům , aby mohli bezpečně vystoupit z vozidla autobusu mimo aktivní plochu vozovky,tak jak je tomu doposud a zároveň k podpoře bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.Projekt je finančně podpořen z grantového programu společnosti ŠKODA AUTO pro rok 2018, podprogram Dopravní Bezpečnost v Obcích. Výše podpory je 75 000,-Kč. Celkové náklady projektu jsou ve výši 200 000,-Kč

 

Výstupní autobusová zastávka v obci Hrdlořezy     Výstupní autobusová zastávka v obci Hrdlořezy

 

Úprava a přestavba vchodu do budovy Obecního Úřadu a Mateřské školy naší obce.

Dílo bylo provedeno z několika důvodů :

    - bezpečnosti dětí a rodičů vycházejících z MŠ

    - časté vytopení sklepení a úřadu při deštích, kde docházelo k velkým škodám

 

Celkové náklady na vybudované dílo bylo ve výši 200 000,-Kč.

 

Úprava a přestavba vchodu do budovy Obecního Úřadu a Mateřské školy Úprava a přestavba vchodu do budovy Obecního Úřadu a Mateřské školy Úprava a přestavba vchodu do budovy Obecního Úřadu a Mateřské školy

 

Projekt ,,Přístřešek u objektu klubovny ve sportovním areálu "

je nová trvalá stavba dřevěného přístřešku na betonových patkách u budovy sportovního areálu obce. Realizací projektu se napomůže k uskutečnění cílů, které jsou v souladu s potřebami obyvatel obce a přinesou pozitivní přínosy. Vzhledem k současné nulové možnosti pořádat mnoho venkovních akcí během celého roku pod zastřešeným prostorem, dojde k podpoření životního standardu občanů obce. Výstup projektu bude sloužit jako sportovní, rekreační i kulturní zázemí.

Celkové náklady na zhotovení díla jsou ve výši 1 386 757,00Kč s DPH. Dílo je finančně podpořeno z rozpočtu Středočeského Kraje z fondu Obnovy venkova, oblast podpory Občanská vybavenost ve výši 476 000,00Kč.

 

Přístřešek u objektu klubovny ve sportovním areálu  Přístřešek u objektu klubovny ve sportovním areálu

Přístřešek u objektu klubovny ve sportovním areálu Přístřešek u objektu klubovny ve sportovním areálu

 

Proměna obecních prostor - suterén v budově obecního úřadu.
Provedena oprava - rozdělení a rekonstrukce zdiva v jednotlivých místnostech, izolace proti vlhkosti, proběhla rekonstrukce elektriky, odpadů, zabudování odpadní jímky a vybudování toalety. Došlo k výměně oken a dveří jak venkovních tak vnitřních, nová vnitřní svítidla
Výsledkem rekonstrukce suterénu je rozdělení suterénu
- v jedné části je sklad pro mateřskou školu, technická místnost a místnost pro Fotovoltaickou elektrárnu
- ve druhé části je místnost s využitím pro kroužky a spolky, místnost archívu a spisovny obce, sklad pro obec a toaleta.
Rekonstrukce proběhla v roce 2020 s nákladem 616 000,-Kč, investorem celé rekonstrukce byla obec.
 
20200123_101428.jpg 20200304_094830.jpg  IMG_20210917_095420.jpg
20200123_101437.jpg  20200217_100338.jpg  IMG_20210917_095113.jpg  IMG_20210917_095446.jpg
 
 
Stavba volnočasového prostředí v lokalitě obce Hrdlořezy Důl.
Proměna volnočasového prostředí na dole proběhla v letech 2019 - 2020, jak se povedla posuďte sami.
Náklady na realizaci projektu výstavby budovy činily 943 000,-Kč, investorem celého projektu byla obec.
Zde se musí přiznat že velkou zásluhu má sportovní spolek TJ Hrdlořezy- Důl, členové zde odpracovali 
spoustu brigádnických hodin, jak na stavbě tak i na úpravě venkovních prostor.
Náklady na realizaci projektu vybudování víceúčelového hřiště činily 1 672 000,-Kč, zde se obci povedlo 
získat dotaci z Nadačního fondu Škoda auto a.s. ve výši 800 000,-Kč
 
 100_0856.jfif  IMG_20190918_111017.jpg
 
100_0862.jfif       Resized_20191122_155250.jpg
 
Rekonstrukce multifunkční plochy Hokejbalové hřiště  
V září byl realizován projekt Rekonstrukce multifunkční plochy Hokejbalové hřiště ve sportovním areálu obce – výměna mantinelů, ochranných sítí nad mantinely s nosnou konstrukcí a vstupu na plochu vrata + vrátka. Realizaci provedla firma Hokej-Sport cz, s.r.o. vybrána ve výběrovém řízení. Investice ve výši 832 715,95Kč byla finančně podpořena Středočeským krajem s programu Můj Kraj – participativní rozpočet ve výši 399 980,00Kč

 Starý stav hokejbalové plochy                                                                 Nový stav hokejbalové plochy

 p.jpg    l.jpg
 

   Nová křižovatka přední Důl u garáží

o.jpg obe.jpg obec1.jpg
 
Generální oprava v ulici k obecnímu úřadu
 
 s2.jpg s1.jpg s3.jpg